15/9 – Blåbärsklass – Nose Work

Blåbärsklass – Nose Work Ett nytt, spännande, koncept för att introducera hunden för fyra färdiga sök/tävling samt en möjlighet för dig som hundägare att träna på att söka med samt läsa av din hund. Med stöttning och möjlighet till motivationshöjande hjälper så som synretning eller pairing är alla nose work
Läs mer
[…]

Läs mer