Nosework instruktörsutbildning start November 2020

Nosework är den nya sporten som växer explosionsartat i hundvärlden. Genom att leta efter eukalyptus, lagerblad och lavendel i olika miljöer så stärker vi hundarnas självförtroende och ger dem ett mycket tillfredställande arbete. Datum: Tillfälle 1 – 27-29/11 – v48 2020 Tillfälle 2 – 11-13/12 – v50 2020 Tillfälle 3
Läs mer
[…]

Läs mer