Laddar Evenemang
  • 5 tillfällen á 1,30h
    • Onsdagar: 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 & 19/6
    • Tid: 17.30-19.00
    • Pris: 1550:-(max 6 deltagare)
    • Ingår: Mindre kurskompendium

Den här kursen är till för att lägga en bra grund i vardagen för de hundar som inte gått kurs förut och passar alla hundar från 7 månader och uppåt.

Vi lägger stort fokus på kontakt, följsamhet och självbehärskning för att din hund ska vilja välja dig i alla lägen. Även avståndslydnad så som inkallning och stanna, samt sitt/ligg kvar med mera.

Biljetter

1 tillgänglig
24/4- Grunder i vardagslydnad1,550 kr