Med tanke på att det går mycket kennelhosta just nu vill vi att ni tänker på följande när ni tränar på hundspektra;

  • Låt inga vattenskålar stå framme!
    Om ni lånar skål ifrån oss så måste den diskas efter användning.
  • Vi har tagit bort apportbockar och leksaker för att undvika smittspridning. Ni behöver ha med er egen sådan utrustning.
  • För tillfället lånar vi inte ut våra nosework-saker, även till detta får ni plocka med er egen utrustning.
  • Ha extra koll på era hundar och ta dem inte till våra hallar om ni misstänker smitta. 

 

 

Källa: http://www.sva.se/djurhalsa/hund/infektionssjukdomar-hund/kennelhosta-hund

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund.

Flera olika smittämnen är inblandade. Vissa smittämnen kan ensamma orsaka typiska kennelhostesymtom, medan andra smittämnen främst förekommer i kombination. Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker. Hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan.

Smitta överförs vid direktkontakt

De smittämnen som anses vara de vanligaste orsakerna till kennelhosta överförs framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Man kan också överföra smitta via gemensamma vattenskålar, föremål som hunden tar i munnen eller genom till exempel tandinspektion av flera hundar.

En hund som haft kennelhosta är inte skyddad mot att få sjukdomen igen vid ett senare tillfälle.

När ska hunden stanna hemma?

En hund med akut hosta tydande på kennelhosta bör inte träffa andra hundar eller vistas i miljöer där många hundar rör sig, i och med att det är en smittsam sjukdom. Baserat på vetenskapliga studier bör en hund som har kennelhosta inte träffa andra hundar eller vistas på hundklubb, hunddagis och liknande under två veckor från det att den började hosta.

Vaccination

Om hunden ska träna eller tävla eller vistas på hunddagis eller kennel är det en bra idé att hålla hunden vaccinerad mot kennelhosta. Vaccinet ger inte skydd lika länge som vaccinerna mot parvovirus, valpsjuka och HCC så hunden behöver vaccineras mot kennelhosta oftare, troligtvis årligen.